De rol van een jeugdcoach

Coach in het onderwijs

 

Het is erg genoeg om in het leven van kinderen te willen kijken en het beste te willen zijn dat je kind ooit zou kunnen zijn, maar het is echt niet onmogelijk. Een goede jongerencoach kan een verschil maken in het leven van de jongeren en dat van hun omgeving en hen aanmoedigen zich gewaardeerd te voelen.

Een bekwame jongerencoach bestaat uit een paar belangrijke elementen die het programma vormen, verzorgd door een goed gekwalificeerde professional. Een goed gekwalificeerde professional kan uw kind helpen zichzelf te leren kennen en het kind helpen zichzelf te helpen, samen met verschillende doelen die misschien al op hun plaats zijn. Aan het eind van de dag moet de ouder-tot-ouder relatie worden gehandhaafd om de ouder te helpen begrijpen wat er nodig is en hoe het te krijgen, maar het moet worden gerepliceerd op hetzelfde niveau voor zowel de ouder als het kind om samen te werken als een team.

Zoals bij elk team, werkt een jeugdcoachingsprogramma het best als de relatie een win-win relatie is. De relatie tussen ouder en kind kan soms ongemakkelijk zijn en soms is dat precies wat het kind nodig heeft. De ouder zal geduldig genoeg moeten zijn om hen te laten zijn wie ze zijn. De ouder moet begrijpen dat het kind hetzelfde doet, maar zich daar misschien beter bij voelt naarmate het kind groeit.

Kinderen hebben behoefte aan een goed rolmodel en zij en hun coach moeten vertrouwen en respect voor elkaar hebben. Voor de vader is het belangrijk dat hij niet bang is om zijn ware gevoelens toe te geven, wat het kind helpt te begrijpen en te leren greep te krijgen op zijn eigen leven.

Als je je realiseert dat het kind zich op zijn gemak voelt met zijn situatie en samenwerkt als een team, moet je bij een goed coachingsprogramma altijd de oppas laten merken dat het kind in het programma zit en wil je vertrouwen op wat het kind je vertelt over zijn gevoelens en problemen. Een goede jeugdcoach zal resultaten verwachten en zou degene moeten zijn die hen aanspreekt op hun voltooiing, tenzij het gewoonte wordt om op te geven telkens het kind zegt: “Ja?” of wat aandacht verdient.

Dus, wat krijg je van een jeugd coachings programma? Nou, de belangrijkste punten zijn in de eerste plaats dat uw kind leert om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de coaching. Door het coaching programma leert je kind zijn rollen en verantwoordelijkheden kennen gedurende een echte dag in zijn leven. De jongere zit niet zozeer in het programma als wel in het aangaan van een verplichting om verantwoording af te leggen aan een volwassene. Een goed programma toont uw kind respect voor het gezin en leert het sterke vaardigheden om conflicten op te lossen. Het programma leert ook het belang van positieve relaties in huis, zodat het kan plaatsvinden met de ouder en het kind. Ten slotte is het belangrijk ervoor te zorgen dat beide ouders een paar keer per week langdurig betrokken zijn.

Ook al zullen er ruzies en meningsverschillen zijn, zorg ervoor dat de structuur van de groep en het doel van het spel gehandhaafd blijven. Geef een voorbeeld wanneer uw kind ziet dat anderen hun dagelijkse taken niet uitvoeren. Soms is het goed om de verwachtingen voor uw kind al voor de bijeenkomst vast te stellen, zodat u allemaal kunt leren om de dingen een beetje anders te doen. Dat is een manier om uw kind positief gedrag bij te brengen voor de toekomst. Schud je kind af om de voordelen te zien van het opgeven van egoïstische wensen. Houd de spelsfeer gaande door muziek te spelen en vreugde te verwoorden die het spel omringt en de negatieve energie te doen verstommen die ontstaat door spanning of onenigheid.

Een jongerencoach kan nuttig zijn voor zowel een adolescent als een volwassene. Sommige ouders zijn aan het eind van hun Latijn en hebben hulp en begeleiding nodig om hun kind op school of op het werk weer op de rails te krijgen. Soms is een gezinscoach net wat de ouders nodig hebben. Een gezinscoach kan een belangrijke rol spelen bij het bijbrengen van familiewaarden en het bijbrengen van nieuwe kwaliteiten die een kind tijdens het scheidingsproces misschien niet heeft meegekregen. Een coach kan ook uw huwelijk versterken door te werken aan persoonlijke kwesties die moeten worden aangepakt.